Extra aflossen hypotheek

Per kalenderjaar is het bij ons mogelijk om tot 10% van het oorspronkelijke geleende bedrag extra af te lossen, zonder dat je hiervoor een extra vergoeding betaalt.

Extra aflossen hypotheek - hoe doe ik dit?

Je hypotheek extra aflossen kan op ieder willekeurig moment. Hierbij is de vraag of je een deel van je hypotheek wilt aflossen of de hele hypotheek aflost (mogelijk in verband met meeverhuizen). Voor beide opties leggen wij je uit hoe je dit kunt doen.

Een deel van je hypotheek aflossen

Als je een bedrag wil terugbetalen ga je naar MijnLeninginzicht, naar de pagina 'Extra terugbetalen'. Je kiest zelf op welk leningdeel je extra terugbetaalt, en of je op één of meerdere leningdelen af wilt lossen. Kies je niet voor een specifiek leningdeel, dan wordt deze volgorde van aflossen gevolgd:

  • Het leningdeel met een consumptief leenbedrag
  • Het aflossingsvrije leningdeel
  • Het leningdeel met de hoogste rente
  • Het leningdeel met het laagste leenbedrag

De datum waarop je terugbetaalt is de datum waarop je het verzoek naar ons toestuurt. De betaling kan je eenvoudig via iDeal doen.

Het kan zijn dat je hiervoor een vergoeding moet betalen. Deze vergoeding halen wij van het door jou afgeloste bedrag af.

Je hele hypotheek aflossen of je hypotheek meeverhuizen

Je kan een voorlopige aflosnota aanvragen via MijnLeninginzicht. We vragen je dit minimaal 30 dagen van tevoren te doen. Je kan hiervoor ook een mail sturen (service@bijbouwe.nl) of per brief (bijBouwe, Postbus 2936, 3000CX Rotterdam). Hierin vertel je dat je jouw hele hypotheek wil aflossen en wanneer je dit wilt doen.

Je krijgt van ons een bevestiging dat we je verzoek in behandeling nemen en of je een extra vergoeding moet betalen. Hierin vermelden wij ook hoe je kunt aflossen. Als je jouw huis verkoopt is er geen extra vergoeding verbonden aan de aflossing.

Boetevrij aflossen

Als je de Lening (of een deel daarvan) eerder wil terugbetalen vanuit de overwaarde uit de verkoop van je oude eigen woning, zonder daarvoor een vergoeding voor vervroegde aflossing te betalen, kan je hiervoor een verzoek indienen via service@bijbouwe.nl. Wij moeten dit verzoek ten minste 2 weken voordat je de aflossing wilt gaan doen ontvangen. In het verzoek staat:

  • het contractnummer van je hypotheek;
  • dat je wilt terugbetalen uit overwaarde;
  • welk bedrag je wilt terugbetalen;
  • op welke datum je wilt terugbetalen en
  • een kopie nota van afrekening waaruit je overwaarde blijkt.

Wat er gebeurt na je aflossing

Zodra wij het bedrag hebben ontvangen wordt het bedrag automatisch afgelost op het leningdeel naar jouw keuze. De renteberekening over het nieuwe leenbedrag gaat per aflosdatum (datum van ontvangst van je extra aflossing op onze rekening) in, de maandtermijn voor de volgende incasso wordt direct aangepast. Is het incassobestand voor de maand al naar de bank gestuurd, dan wordt het met de daaropvolgende maand verrekend.

Nadat de aflossing is verwerkt zie je in MijnLeninginzicht wat de nieuwe hoogte van je lening is, gespecificeerd per leningdeel. Ook zie je hier wat je nieuwe maandbedrag is.