Belastingvrij schenken voor een eigen woning: zo betaal je minimale schenkbelastingBelastingvrij schenken voor een eigen woning: zo betaal je minimale schenkbelasting
Blog

Belastingvrij schenken voor een eigen woning: zo betaal je minimale schenkbelasting

Oscar VerheijenOscar Verheijen24 September 2020

Dit blog is voor het laatst geupdated in 27-11-2023

€ 100.000 schenken zonder een euro aan belasting te betalen? Het kan weer. Althans, als je een ton hebt liggen. Maar mocht je zo’n bedrag kunnen missen kan je, anders dan voorgaande jaren, nu ook aan anderen dan je kinderen schenken. Je lievelingsneefje of -nichtje bijvoorbeeld. Maar, er zijn wel allerlei regels en voorwaarden aan verbonden. Da’s jammer. Welke regels er gelden rondom schenken en schenkbelasting vertellen we je in dit blog.

Wat zijn de regels rondom schenken?

€ 100.000 schenking eigen woning 2017

Sinds januari 2017 is het weer mogelijk een ton belastingvrij te schenken. Voorwaarde is wel dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar is. Ook moet van deze schenkingen bewezen worden dat ze aan een woning of een studie(schuld) besteed worden.

Als je in 2017 nog niet de volledige ton hebt geschonken mag je tot en met 2019 nog het resterende bedrag schenken (zie ook ‘Eenmalige schenking uitsmeren over 3 jaar’).

Voor een studieschuld doe je dit door de schenking door een notaris te laten vastleggen in een schenkingsakte.

Voorwaarden schenkingsvrijstelling eigen huis

Je kan er voor kiezen een schenking vrij van recht te doen. Dat betekent dat de schenker ook de eventuele schenkbelasting gaat betalen.

In alle andere gevallen is de ontvanger van de schenker ook degene die schenkbelasting moet betalen, of moet aan kunnen tonen dat de schenking onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld is van belasting.

Met deze voorwaarden moet je rekening houden:

Schenken voor eigen woning

Met uitgeven aan een eigen woning wordt niet alleen het aankopen van een huis bedoeld.

Je mag de schenking ook gebruiken voor andere kosten die voortkomen uit de aankoop van een huis.

Denk aan het aflossen van een restschuld over een vorige woning, het aflossen van een huidige openstaande hypotheekschuld, een verbouwing/renovatie/onderhoud aan je eigen woning of het afkopen van erfpacht van een eigen woning die niet op eigen grond staat.

Hoeveel personen?

Voor het belastingrecht tellen jij en je (getrouwde of geregistreerde) partner als 1 persoon. Jullie mogen samen dus maar één verhoogde schenking ontvangen. Jouw ouders en grootouders tellen ook als één persoon.

Eenmalige schenking uitsmeren over 3 jaar

Je mag de eenmalige schenking van €100.000 over 3 achtereenvolgende jaren uitsmeren.

Je doet dan in ieder jaar opnieuw een aangifte schenkbelasting, waarin je aangeeft gebruik te maken van de verhoogde schenkingsvrijstelling.

De ontvanger van de schenking moet op het moment van de laatste schenking overigens wel jonger dan 40 zijn.

Het uitsmeren van de schenking kan voordelig zijn als je de schenking gebruikt voor het aflossen van een hypotheekschuld. Meestal hanteren geldverstrekkers namelijk een maximale vergoedingsvrije aflossing, meestal 10% van de hypotheekschuld.

Met het uitsmeren van deze aflossingen over drie jaar ontloop je het betalen van deze extra vergoeding.

Belastingvrije schenking zonder vrijstelling

Naast de eenmalige verruimde schenking mag je als ouder van de Belastingdienst elk jaar €5.320 belastingvrij schenken aan je kinderen.

Voor schenkers als ooms en tantes, vrienden of vreemden is dat bedrag €2.129 per jaar.

Tenzij je dat jaar gebruik maakt van een verhoogde vrijstelling.

Overgangsrecht schenken aan kind

Heb je al eens gebruik gemaakt van een verhoogde schenkingsvrijstelling? Dit kan invloed hebben op welke regels en voorwaarden gelden. Het kan zijn dat er niet meer belastingvrij geschonken mag worden.

Snap jij het nog? Zoals je merkt kan het nogal een ingewikkeld verhaal worden.

Voor een compleet overzicht over de regels en voorwaarden over vrijstellingen bij schenken kan je kijken op de website van de belastingdienst.